Documenten

Artikelen

CSEDU 23 conferentie

Op de CSEDU conferentie (21-23 april 2023), werd een position paper gepresenteerd over Gamebrics. Dit paper is ook gepubliceerd in de proceedings van de conferentie.

Huurdeman, H., Hummel, H., Nadolski, R., van Lankveld, G., Georgiadis, K., van den Boomen, J., Kurvers, H. J., Neessen, P., Pat-El, R., & Slootmaker, A. (2023). Gamebrics: Integrating Analytical Rubrics into Serious Games to Teach Analytical Skills. Proceedings CSEDU 23 (in Press). CSEDU 23, Prague, Czech Republic. https://dx.doi.org/10.5220/0011974900003470

De preprint kan hier worden gedownload (PDF).
De presentatieslides (PDF) zijn ook beschikbaar.

 

Artikel over Gamebrics

Op deze website is nu ook een Nederlandstalig artikel over Gamebrics beschikbaar:

Huurdeman, H., Hummel, H., Nadolski, R., van Lankveld, G., Georgiadis, K., Neessen, P., van den Boomen, J., Pat-El, R., Fischmann, J., Kurvers, H. J.,  Slootmaker, A. & Hummel, M. (2023). Het aanleren van complexe vaardigheden via de integratie van analytische rubrics in serious games. Gamebrics.nl.

Dit artikel kan hier worden gedownload (PDF).

 

 

Verdere artikelen zijn ingestuurd of geaccepteerd voor een wetenschappelijk tijdschrift en verschillende vakbladen. Links naar deze artikelen komen na publicatie beschikbaar via https://research.ou.nl via het trefwoord ‘Gamebrics’.

 

Project deliverables

D1: Functioneel ontwerp (PDF)

Deliverable 1 beschrijft een eerste versie van het functioneel ontwerp van de Gamebrics Author, een invoertool voor het toevoegen en integreren van analytische rubrieken binnen de gameplay. Dit functionele ontwerp is input voor de technische realisatie van de Gamebrics Author.

D2: Rubriek analytische vaardigheden en mapping (PDF)

Deliverable 2 (D2) bevat de eerste versie van een rubriek gerelateerd aan analytische vaardigheden en de afbeelding (ofwel ‘mapping’) van game activiteiten op deze rubriek. Deze mapping vindt plaats voor de games Junior Scientist (bij faculteit Psychologie, Open Universiteit) en Kastanjehoeve (bij faculteit Management & Organisatie, Open Universiteit).

D3: Richtlijnen voor elaboratieve reflectiefeedback (PDF)

Deliverable 3 (D3) bevat de uitwerking van richtlijnen voor feedback bij de analytische rubriek (D2). Feedback is een brede verzamelterm die wordt gebruikt bij de ondersteuning van leerprocessen. Feedback heeft binnen Gamebrics vooral als doel de student te ondersteunen in de game om beter te worden op analytische deelvaardigheden.

D4: Mockup Gamebrics dashboard (PDF)

Deliverable D4 beschrijft en illustreert het mockup dashboard voor Gamebrics. De functionaliteit van de voortgang op de analytische rubriek (als gedefinieerd in D1 & D2) met daarbij de reflectieve feedback (als gedefinieerd in D3) worden voor de student zichtbaar in het Gamebrics dashboard. Deliverable D4 beschrijft hoe dit alles samen komt in het interactieontwerp voor dit dashboard.

D5: Functioneel ontwerp Gamebrics Author (versie 2) (PDF)

Deliverable 5 (D5) beschrijft een tweede versie van het functioneel ontwerp van de tool Gamebrics Author, voor het toevoegen en integreren van analytische rubrieken binnen gameplay. Deze versie is bijgewerkt op basis van feedback van de externe stuurgroep en vanuit het projectteam zelf.

D6: Technisch ontwerp en implementatie (PDF)

Deliverable 6 (D6) beschrijft het technisch ontwerp en de implementatie van software die ontwikkeld wordt in het kader van het Gamebrics project. Als input zijn de opgeleverde deliverables D1 (Functioneel Ontwerp v1), D2 (Rubriek analytische vaardigheden en mapping), D3 (Richtlijnen Feedback), D4 (Mockup dashboard) en D5 (Functioneel Ontwerp v2) gebruikt.

D7: Integratie tooling & D8: Integratie feedbackteksten

Van de leermaterialen, waarin GB is toegepast (KH, JS en EMB games), is EMB als demogame beschikbaar via het OAI-PMH protocol via: https://www.wikiwijs.nl/ (Edurep Wikiwijs). Zoek daar op ‘Gamebrics’ voor een link naar een Docker image van de volledige configuratie rond deze game. De rechtstreekse link naar de Docker image is beschikbaar via: https://gitlab.com/ou-teli/gamebrics-docker-compose. Daar vind je een readme file met instructie over de installatie.

Na de installatie kun je zowel de demogame spelen in de rol van student (Deliverable 7), als de GB invoer (instantiatie GB Author tool) bekijken in de rol van ontwikkelaar (Deliverable 8).

Een directe link naar de demonstratiegame is via deze LINK

D9: Baseline condities cursussen / games (PDF)

Deliverable 9 (D9) bevat de baseline condities voor beide cursussen en games die binnen Gamebrics worden onderzocht (de controle conditie). Dit is nodig om te bepalen of gevonden effecten in de studie inderdaad aan de extra Gamebrics tooling in de experimentele conditie toe te schrijven zijn.

D10 en D12: Toetsing en instrumentarium (PDF)

Deliverables 10 en 12 (gecombineerd in één document) bevatten de aanvraag voor de ethische toetsing van de studie binnen Gamebrics (D10) en de beschrijving van het instrumentarium en de vragenlijsten (D12).

D11 en D13: Instructies gebruik tooling (PDF)

Deliverable 11 en 13 bevatten instructies voor het gebruik van de Gamebrics tooling door studenten (deel 1) en docenten (deel 2). Deze kunnen zowel worden ingezet binnen de games als binnen de cursussen waarin deze gebruikt worden.

D14: Belangrijkste bevindingen disseminatiestudie (PDF, English)

Deze deliverable bevat een beschrijving van de opzet en belangrijkste resultaten van de evaluatiestudie van de Gamebrics toolset, uitgevoerd in de context van de games Kastanjehoeve en Junior Scientist.

D15 en D16: Tussen- en eindrapportage

Niet publiek beschikbaar zijn de tussen- en eindrapportage aan opdrachtgever.

D17: Projectevaluatie (PDF)

In deze deliverable worden de projectuitvoering en projectuitkomsten van het Gamebrics-project bekeken in de context van verschillende door SURF bepaalde succesfactoren.

D18: Disseminatieplan (PDF)

Deliverable 18 bevat het disseminatieplan van Gamebrics, waarin een doelgroepenmatrix communicatiemiddelen en doelgroepen verbindt. Tevens worden afgeronde en geplande activiteiten t.b.v. disseminatie beschreven.

D19 en D20: Presentaties en artikelen

Bovenaan deze pagina staat één van de gegeven presentaties over dit project en één van de gepubliceerde artikelen. Andere vakpublicaties en wetenschappelijke artikelen komen beschikbaar via https://research.ou.nl

D21: Gamebrics Author tool & D22: Functionele en technische documentatie

Broncodes van de EMERGO auteursomgeving en de GB Author tool zijn onder BSD-3 licentie beschikbaar via: https://gitlab.com/ou-teli/emergo (Noot: de GB Author tool is geïntegreerd binnen de EMERGO software) (Deliverable 21). Daar vind je een readme file met instructie over de installatie.

Voor de functionele en technische documentatie van de GB tooling, zie deliverables 5 en 6 (Deliverable 22)

D23: Duurzaam gebruik en beschikbaarheid resultaten (PDF)

Deliverable 23 bestaat uit twee delen: een notitie over de Gamebrics producten en hun (duurzame) beschikbaarheid en een beschrijving van de stappen die daartoe ondernomen werden. Het document bevat links naar de interactieve producten.

D24: Lijst doelgroepen en gebruik resultaten (PDF, English)

Dit document bevat een lijst van doelgroepen die mogelijk de uitkomsten van Gamebrics kunnen gebruiken en op welke manier dat gedaan kan worden.

Alle deliverables mogen vrij gebruikt worden onder CC-BY licentie (Creative Commons).