Deliverable D9: baseline condities games

De deliverable D9 bevat de baseline condities voor beide cursussen en games die binnen Gamebrics worden onderzocht (de controle conditie).

Dit is nodig om te bepalen of gevonden effecten in de studie inderdaad aan de extra Gamebrics tooling in de experimentele conditie toe te schrijven zijn.

D9 is beschikbaar via de Documenten-pagina van deze website.