Eerste richtlijnen voor feedback (D3) beschikbaar

Feedback is een brede verzamelterm die wordt gebruikt bij de ondersteuning van leerprocessen. Deze feedback heeft binnen Gamebrics met name als doel de student te ondersteunen in de game om beter te worden op analytische deelvaardigheden.

Daarvoor zijn richtlijnen voor feedback uitgewerkt in Deliverable 3 (D3). Deze feedback is deels gekoppeld aan de analytische rubriek, die eerder is beschreven en uitgewerkt in Deliverable 2 (D2). Bij Gamebrics games valt een onderscheid te maken tussen natuurlijke feedback, onderdeel van het verhaal/gamescenario zelf, en generieke reflectiefeedback, de feedback over het doorlopen van het gamescenario. Binnen D3 zijn richtlijnen voor de generieke reflectiefeedback opgesteld. Daarnaast bevat D3 een uitwerking van een aanvullend scoresysteem dat verschillende analytische deelvaardigheden kan ondersteunen binnen taken (challenges) in de games.

De laatste versie van Deliverable 3 is nu beschikbaar via de Documenten-pagina van deze site.